13 mars 2018

Ordlista, NPDi

Begrepp - Mental idé, föreställning, om något, ett objekt eller om en grupp av objekt med likartade egenskaper.

Ensa - Få något att stämma överens med något annat.

Indikator - Omständighet som tyder på något.

Mappa - Koppla element i en mängd med element i en annan mängd. Märk att ordet mappning används i skilda sammanhang. Det görs bl.a. mappning från vårddokumentation till utdatahantering kopplad till de nationella tjänstekontrakten. I NPDi-arbetet görs det en mappning mellan registrens informationsbehov och nationell referensmodell enligt NF/NI.

Registerformulär - Elektroniskt dokument eller pappersdokument med frågor som ett visst kvalitetsregister vill ha svar på för att också kunna registrera i kvalitetsregistret.

Registervariabel eller variabel - Direkt eller underförstådd fråga i ett kvalitetsregister om en företeelse som kvalitetsregistret vill registrera eller mäta.

Registervariabelsvar eller variabelsvar - Uppgift som lämnas som svar på en registervariabel.

Snomed CT-begrepp - Det som i Snomed CT kallas för ett begrepp har ett unikt begrepps-id och är samlat i en unik post. Varje sådan post innehåller olika fält med olika språkliga uttryck för Snomed CT-begreppet i fråga. För svenskans del kan ett Snomed CT-begrepp realiseras som en enordsterm (vagusnerv), en flerordsterm (kluven gom) eller en fras (vitellinblodkärl i placenta, som helhet).

Term - Benämning för ett begrepp inom ett visst fackområde. Synonyma termer kan beteckna samma begrepp.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!