5 juni 2018

Status informatikarbete

Redovisning nedan följer en uppdelning i tre steg; Status arbetet med nationellt fackspråk, NF, med nationell informationsstruktur, NI, och med framställning av det sammanfattande dokumentet Informationsspecifikation. Sist anges även om koppling till aktuella nationella tjänstekontrakt finns beskrivet.
 • Kvalitetsregister ECT
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart

 • Makularegistret
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationella Bröstcancerregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart

 • Nationella Kataraktregistret
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD, BUSA
  • Status NF: Pågående arbete

 • Nationellt Kvalitetsregister för behandling av kolorektalcancer
  • Status NF: Klart

 • Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, RiksSår
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Ej startat

 • Nationellt lungcancerregister
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention, SWEDEHEART
  • Status NF: Del av registret klart
  • Status NI: Pågår
  • GetObservation, GetActivity, GetCareContact
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery, SQRTPA
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory,GetLaboratoryOrderOutcome

 • Scandinavian Obesity Surgery Register, SOReg
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Ej startat

 • Senior alert – Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact

 • BHVQ - Svenska barnhälsovårdsregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory

 • Svenska Demensregistret, SveDem
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Version 0.3
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory

 • Svenska palliativregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Påbörjat
  • Status dokumentation: Ej startat

 • Svenskt Perioperativt Register, SPOR
  • Status NF: Klart

 • Svenska kvalitetsregistret för kärlkirugi, Swedvasc
  • Status NF: Klart en del av registret

 • Nationella kvalitetsregistret för stroke – Riksstroke
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Pågår

 • Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom – BipoläR
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
 • Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening 
  • Status NF: Pågår
  • Status NI: Pågår
  • Infomrationsspecifikation: Pågår

 • Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ) 
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Infomrationsspecifikation: Klart

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!