17 augusti 2017

Projekt inom NPDi

Här hittar du en sammanställning av de projekt och arbeten som bedrivs under Nationella programmet för datainsamling, NPDi.

Pågående


Norrköpings kommun – Elevhälsans medicinska insats (EMQ)
Projektledare: Monika Sannebrink (monika.sannebrink@edu.norrkoping.se)

Landstinget Västmanland – Mammografiregistret
Projektledare: Anne Almqvist (anne.almqvist@ltv.se)

Region Örebro län – Bröstcancerregistret och ECT
Projektledare: Lena Bäck (lena.back@regionorebrolan.se)

Region Skåne – Bröstcancerregistret och Riksstroke
Projektledare: Richard Hallberg (richard.hallberg@skane.se)

Landstinget Dalarna – Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ)
Projektledare: Lena Bäck (Peter Back (peter.back@ltdalarna.se)

Karlskoga kommun – Senior alert

Avslutade

Region Örebro län – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA)

Landstinget Uppsala län – Svenska demensregistret (SveDem) och Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Karlshamns kommun – Senior alert


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!