1 november 2017

Status tjänstekontrakt

Här listas aktuella tjänstekontrakt som NKRR producerar och konsumerar. Det är en tjänst som NKRR producerar, GetFormData, som vi anrop inhämtar underlag och ställer samman svarsdata för lagring i kvalitetsregister. För att inhämta journaldata konsumerar NKRR ett antal tjänstekontrakt i en eller flera versioner.

NKRR

Tjänstekontrakt

Version

NKRR:s roll

GetFormData

1.0

producent
GetObservations

1.0

konsument

GetActivities

1.0

konsument

GetCareContacts

2.0

konsument

GetCareContacts

3.0

konsument

GetMedicationHistory

2.0

konsument

GetLaboratoryOrderOutcome

3.1

konsument

GetDiagnosis

2.0

konsument

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!