27 november 2019

Primärvård, uppföljning

Under 2016 introducerades PrimärvårdsKvalitet, ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det har tagits fram som ett stöd för vårdcentralernas förbättringsarbete.

PrimärvårdsKvalitet består av ett antal kvalitetsindikatorer, en kravspecifikation för användarvänlig återkoppling och en nationell funktion som tar emot och återför statistiska referensvärden.

Visionen är densamma som för kvalitetsregistren: att systemet används "integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg".

PrimärvårdsKvalitet utvecklat genom satsningen

Det professionella utvecklingsarbetet pågick under flera år och finansierades av statens och landstingens/regionernas gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister. På grund av problem med integritetsfrågor, för stora datavolymer och för att det skulle bli för betungande administrativt skapades inget traditionellt kvalitetsregister, men målen och visionen är desamma.

Systemet är nu kopplat till det arbete med nationell kunskapsstyrning som drivs inom Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd av professionsföreningarnas satsning på primärvårdskvalitet.

Läs mer

Mer om hur det fungerar, hur man ansluter sig och frågor och svar:

PrimärvårdsKvalitet på Sveriges Kommuner och Landsting, skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!