14 oktober 2016

Stöd för vårdens förbättringsarbete

Flera projekt med syftet att öka användningen av kvalitetsregister i verksamhetsnära förbättringsarbete pågår.

Kvalitetsregister respektive registercentrum arbetar med att utveckla återkopplingen av data som på ett enkelt sätt stödjer verksamhetsnära förbättringsarbete. Projekten samverkar med verksamhet, förbättringskompetens och kompetens i användbarhet.

Registercentrumen samarbetar aktivt kring att dela sina erfarenheter om vad som underlättar det registernära förbättringsarbetet. Bland annat har en guide tagits fram för dig som arbetar med kvalitetsregister och som vill öka möjligheterna för verksamheten att använda registerdata i förbättringsarbete. Här kan du läsa om guiden och ladda ner den som PDF.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!