29 september 2016

Forskningskonferens 2016

Konferensen ägde rum 24 maj 2016. Här kan du ta del av de presentationer vi har fått tillåtelse att publicera.

9.30
Introduktion – Dagsläget för kvalitetsregisterforskningen i Sverige.
Jack Lysholm & Bertil Lindahl

9.45
Causal Mediation Analysis
Kosuke Imai, Princeton, USA

10.45
Minikurser – Workshops
Nybörjare inom registerforskning – de vanligaste fallgroparna
Johan Herlitz

Internationell samverkan – möjligheter och utmaningar, Kristina Lidén Mascher
Internationell samverkan – möjligheter och utmaningar, Tomas Jernberg

PROM i forskningen – är det något av värde?
Göran Garellick & Ola Rolfson

Nytt från patientregistret – kodningskvalitet, månadrapportering och registrering av akutmottagningsbesök
Anders Jacobsson, Socialstyrelsen

12.30
Kvalitetsregisterforskning – Vad kan vi lära av Danmark?
Mette Nørgaard, Aarhus Universitetssjukhus.

13.15
Pro – Con (Moderator Bertil Lindahl)
Observationsstudier baserat på kvalitetsregister kan användas för att jämföra olika behandlingar

- Pro, Stefan James
- Con, Johan Askling

Johan Askling handout

14.30
Hur ser forskningsfinansiärer på kvalitetsregisterforskning?

Erfarenheter från SSF:s satsning på kvalitetsregisterforskning
Kjell Asplund

Vetenskapsrådets syn på stöd till kvalitetsregisterforskning
Håkan Billig, Vetenskapsrådet

15.10
Framgångsrik forskningssamverkan med industrin – hur gjorde vi och vad krävs?

Perspektiv från Reumaregistret och från UCB
Sofia Ernestam & Britt Sundman Engberg

15.45
Registerforskning.se
Maria Nilsson, Vetenskapsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!