11 december 2018

ADHD

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD (BUSA)

Diagnosen ADHD har nu blivit accepterad, först inom barn- och ungdomspsykiatrin och nu under 2000-talet även inom vuxenpsykiatrin. Det är visat att ADHD kan ha en dålig prognos med risk för både psykiatriska störningar (t.ex. depressioner) och sociala störningar (t.ex. missbruk och kriminalitet).

Eftersom ADHD drabbar cirka 3–6 procent av barn och åtminstone cirka 1 procent av vuxna innebär det en stor utmaning för vården att organisera stöd och behandling på ett optimalt och säkert sätt. Farmakologisk behandling är viktig del av behandlingsutbudet.

Syftet med registret är att följa upp effekten av behandlingsinsatser, särskilt hos de barn och ungdomar som får en specifik farmakologisk behandling under uppväxten, samt att följa upp effekten av behandling av vuxna patienter med ADHD på längre sikt.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!