14 augusti 2018

Assisterad befruktning, IVF

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q‑IVF)

Ofrivillig barnlöshet definieras som det tillstånd då ett par som har regelbundet samliv inte lyckas uppnå graviditet inom ett år. Detta drabbar cirka 15 procent av populationen i fertil ålder.

Assisterad befruktning, det vill säga standard IVF (in vitro fertilisering – provrörsbefruktning) och ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion – mikroinjektion) har visat sig vara den effektivaste metoden att få barn vid ofrivillig barnlöshet.

Syftet med registret är att effektivisera och höja kvaliteten på uppföljningen av IVF‑verksamheten. IVF‑verksamheten i Sverige har tidigare rapporterats till Socialstyrelsen i två register, det ena med aggregerade data från respektive IVF‑klinik årligen och det andra med identifierade data, men detta senare register har bara omfattat kvinnor som fött barn.

Det nu startade kvalitetsregistret omfattar identifierade data från samtliga IVF‑behandlingar i Sverige oavsett om de lett till förlossning eller inte. Registret innehåller även information om partnern.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!