5 september 2019

Bröstcancer

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Cirka 7000 personer insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige. Det finns vissa geografiska skillnader i överlevnad.

Syftet med registret är i första hand att följa bröstcancersjukdomen ur klinisk aspekt, hur den detekteras, behandlas och vilket resultat detta leder till, samt att identifiera regionala eller lokala skillnader i behandling och detektionssätt, och relatera detta till resultat och till de kvalitetsmål som ställts upp av specialistföreningarna.

I andra hand fungerar registret som en källa till ny kunskap, bland annat om samband mellan tumöregenskaper och behandlingsutfall och om förändringar i bröstcancersjukdomens natur över tid.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhusets styrelse

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!