22 januari 2018

Cancer i bukspottskörteln

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt

Cirka 1000 personer drabbas av cancer i pankreas (bukspottskörteln) varje år i Sverige men endast cirka 20 procent av dem blir föremål för kurativt syftande kirurgi (tumörresektion).

För den opererade gruppen är överlevnaden 15–16 månader och 5-års överlevnaden är högst 20 procent vid högspecialiserade centrum. Den stora gruppen som inte är tillgänglig för resektion är i behov av flera olika palliativa åtgärder.

Ett multidiciplinärt omhändertagande och en centralisering av kirurgin till större centrum torde ge ett mer likartat omhändertagande av hög kvalitet för hela patientgruppen i ett nationellt perspektiv.

Registret ska kartlägga den diagnostiska processen, behandling och resultat för patienter med tumör i pankreas och i det periampullära området. Det ska också fungera som ett stöd för lokalt förbättringsarbete och beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling och behandlingskomplikationer för den aktuella tumörgruppen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!