3 januari 2019

Elbehandling vid psykiatriska sjukdomar

Kvalitetsregister ECT

Depressionssjukdomarna tillhör vår tids stora hälsoproblem och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i tidig ålder. ECT är en säker och effektiv behandlingsform som används mot bland annat depression. ECT har använts i ca 80 år.

Nationell statistik kan bidra till att tillgången till behandlingen blir mer likvärdig och att behandlingen ges till patienter som har god nytta av behandlingsformen. Ett register kan också underlätta forskning om behandlingens kortsiktiga och långsiktiga effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.

Kvalitetsregister ECT tillkom 2008 i ett samarbete mellan kliniskt aktiva och forskande läkare och sjuksköterskor i Örebro, Uppsala och Dalarna. Insamlade data används både för verksamhetsuppföljning och forskning.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 1

Läs vidareHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!