8 augusti 2019

Förmaksflimmer och antikoagulation

Nationellt register för Atrialt flimmer och Antikoagulation (AuriculA)

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste förekommande arytmin i Sverige, och finns hos cirka 150 000 personer.

Idag tas cirka två miljoner PK(INR)-prover som bas för lika många Warfarinordinationer per år, där 1–1,5 miljoner är för att förebygga stroke i denna patientgrupp. Nya behandlingsmetoder för förförmaksflimmer föranleder behov av uppföljning och utvärdering.

Riskerna med blodförtunnande medel aktualiserar behovet av att kunna förenkla och strukturera arbetsprocesserna. Registret erbjuder en enkel lösning på båda behoven. Kvaliteten på behandling av patienter med förmaksflimmer kan förbättras och doseringen av Warfarin kan förenklas samtidigt som säkerheten ökas genom processtöd.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Uppsala läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!