5 september 2019

Fotkirurgi

RiksFot

Fotkirurgi är en verksamhet med ett flertal diagnoser och operativa ingrepp. Patienter som drabbas av fotproblem finns i alla åldersgrupper och bland både  och män. Genesen till fotproblematik är multifaktoriell. Besvären kan vara medfödda, bero på olika sjukdomar eller vara följden av någon form av skada.

Inom fotkirurgins ramar finns ett stort antal behandlingsmöjligheter som är svåra att utvärdera. Den vetenskapliga grunden för behandlingspraxis är svag inom fotkirurgin, vilket delvis beror på att det är svårt att få tillräckligt stora jämförbara grupper.  Fotkirurgi får betraktas som en relativt ung subspecialitet inom ortopedin, och därför finns väldigt lite forskning på detta område. Eftersom det görs 15 000–20 000 fotoperationer årligen är det otillfredsställande att så många patienter behandlas med bristfällig evidens.

Syftet med registret är att få bättre kvalitet på behandlingsrutinerna. Genom att registrera flertalet operationer kan man relativt snabbt få stora grupper som gör en tillförlitlig statistisk analys möjlig. Syftet är också att utvärdera olika operationsmetoder vid olika diagnoser och komplikationer, samt att i vissa fall jämföra operationsmetoder, till exempel steloperation kontra protes i fotleden.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!