8 augusti 2019

Fotledsprotes och fotledsartrodes

Svenska Fotledsregistret

Registret startades 1997 och dess syfte är att bättre kunna analysera resultaten efter operation med total fotledsprotes och steloperation än vad som är möjligt vid en enskild klinik.
Dessutom är syftet att regelbundet återföra informationen till de som utför kirurgin.

Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden. Endast ett litet antal operationer utfördes vid en enskild klinik, och för att bättre kunna bedöma operationsmetodens tillförlitlighet har ett nationellt register upprättats.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!