22 januari 2018

Fotledsprotes

Svenska Fotledsregistret

Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden. Endast ett litet antal operationer utfördes vid en enskild klinik, och för att bättre kunna bedöma operationsmetodens tillförlitlighet uppkom tanken på att upprätta ett nationellt register.

Registret startades 1997 och dess syfte är att bättre kunna analysera resultaten efter operation med total fotledsprotes och steloperation än vad som är möjligt vid en enskild klinik. Dessutom är syftet att regelbundet återföra informationen till de som utför kirurgin.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!