22 januari 2018

Gråstarr

Nationella Kataraktregistret

Kataraktoperation är Sveriges vanligaste operation med cirka 120 000 ingrepp per år.

Registrets syfte är

  • stimulera kvalitetsförbättring genom att tillhandahålla underlag för jämförelser och påvisa goda exempel
  • möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå
  • utvärdera patientens upplevda nytta av operationen och förbättra kunskapen om rätta indikatorer
  • utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget Blekinge

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Ögon

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!