25 september 2018

Gynekologisk cancer

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

Syftet med registret är att samla information om vårdprocessen, till exempel hur diagnos och utredning sker, var patienten behandlas, om vårdprogram finns och följs, om väntetider ändras, om central bedömning eller behandlingsplanering utförs, och utfall, till exempel operationsresultat, överlevnad och dödsorsak.

Sverige har i internationella jämförelser legat i topposition vad gäller överlevnad för gynekologisk cancer. Förhoppningsvis kommer vi att behålla den positionen. Registret byggs upp för att också kunna delta i den internationella FIGO-databasen (International Federation of Gynecology and Obstetrics).

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!