9 mars 2020

Höftprotes

Svenska Höftprotesregistret

Artros och andra ledsjukdomar i höften kan behandlas med höftprotesoperation. Det gäller även vissa höftfrakturer. En höftprotesoperation innebär att leden ersätts med konstgjorda protesdelar.

I Svenska Höftprotesregistret utvärderas resultaten av dessa operationer. Registrets huvudsyfte är att skapa och sprida kunskap om hela proceduren för att vården ska kunna ge säker och individanpassad behandling.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!