5 december 2019

Höftprotes

Svenska Höftprotesregistret

Registret omfattar kirurgi med total höftprotes och halvprotes. Total höftprotes innebär att hela leden ersätts med en konstgjord led. Vid insättning av halvprotes ersätts bara övre delen av lårbenet eftersom ledskålen är oskadad. Halvprotes används oftast för behandling av brott på lårbenshalsen.

Registrets huvudsyfte är att skapa kunskap om hela proceduren, det vill säga att följa patienten alltifrån perioden före kirurgi till många år efter ingreppet, att optimera val av kirurgisk teknik och implantat, samt att utgöra grund för ett fortlöpande förbättringsarbete.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!