19 juni 2019

Svenska Melanomregistret, SweMR

Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom

Malignt melanom är den sjunde vanligaste tumörsjukdomen. Majoriteten av hudmelanomen orsakas av solens ultravioletta strålning, och ökningen anses bero på ändrade solvanor med ett ökande resande och solariebruk.                                

Trots denna incidensökning är den relativa 5-årsöverlevnaden god (89%). Den är högst hos kvinnor. Tidig diagnostik är betydelsefull för prognosen varför preventiva råd till befolkningen bör kunna minska sjukdomens utveckling.

Ett populationsbaserat kvalitetsregister för melanom är internationellt unikt och utgör ett utmärkt verktyg för att följa prevention, diagnostik, effekt av behandling och överlevnad.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!