10 maj 2016

Lungcancer

Nationellt lungcancerregister

Varje år insjuknar drygt 3000 personer i lungcancer. De senaste fyra åren har sjukdomen ökat med 24 procent.

Lungcancer är den tumörform som skördar flest dödsfall i Sverige. Överlevnaden beror på hur pass spridd sjukdomen är. I de tidiga stadierna botas drygt 50 procent medan 5‑års överlevnaden i det mer avancerade stadierna endast är någon enstaka procent.

Syftet med registret är att belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling, studiedeltagande och uppföljning. Registret ska även kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar och studier.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!