3 juli 2020

Neurologiska sjukdomar

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs.

Svenska neuroregister finns representerad i samtliga regioner och på alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och blir en nationell bas för den neurologiska forskningen.

Registret består av tio delregister:

  • Epilepsi (certifieringsnivå 3)
  • Hydrocefalus (certifieringsnivå 3)
  • Inflammatorisk polyneuropati (certifieringsnivå 3)
  • Motorneuronsjukdom (certifieringsnivå 3)
  • Multipel skleros (certifieringsnivå 1)
  • Myastenis gravis (certifieringsnivå 3)
  • Narkolepsi (certifieringsnivå 3)
  • Neuromuskulära sjukdomar NMIS (certifieringsnivå 3)
  • Parkinsons sjukdom (certifieringsnivå 3)
  • Svår neurovaskulär huvudvärk (certifieringsnivå 3)

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!