8 augusti 2019

Njursvikt

Svenskt Njurregister (SNR)/Swedish Renal Registry (SRR)

Varje år insjuknar cirka 1 100 svenskar i livshotande kronisk njursvikt och startar dialysbehandling, medan cirka 380 patienter erhåller ett fungerande njurtransplantat. Totalt är cirka 3 700 patienter i dialys, medan 4 500 har en transplanterad njure. Antalet aktivt uremivårdade patienter ökar årligen med tre till fyra procent.

Syftet är att följa utvecklingen avseende orsak till njursjukdom respektive dialys- och transplantationsbehov, samt att prognostisera utvecklingen av aktiv uremivård. Vidare är arbetet inriktat på mätning, redovisning och utvärdering och förbättring av centrala delar av vård och behandling av patienter med njursvikt och i aktiv uremivård.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Mage och tarm

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!