20 augusti 2018

Operationer vid fetma

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Obesitaskirurgi är den snabbast växande delen av gastrointestinalkirurgin.

Före SBU:s rapport om fetma 2002 gjordes cirka 700 - 800 operationer per år i Sverige.
En kontinuerlig ökning har skett sedan dess och 2011 gjordes cirka 8 000 operationer, en tiodubbling.
Samtidigt sker en betydande teknikutveckling med allt fler operationer med laparoskopisk (titthåls-) teknik. År 2007 var deras andel i registret 68 procent och 2011 var andelen 95 procent.

Registrets viktigaste syfte är att utvecklingen av obesitaskirurgi ska ske med hög kvalitet och i effektiva former. Registrets utformning syftar även till att ge ny kunskap kring sjukdomen och dess behandling.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Mage och tarm

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!