8 augusti 2019

Öron-, näs- och hals­sjukvård

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Öron-, näs- och halsspecialitetens (ÖNH) kvalitetsarbete på nationell nivå inleddes 1994. Registret består idag av nio olika delregister. Dessa är:

  • Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering
  • Grav hörselnedsättning vuxna
  • Hörselbarnsregistret
  • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan
  • Öronkirurgi: Myringo- och Ossikuloplastik
  • Kvalitetsregistret för otoskleroskirurgi
  • Kvalitetsregistret för röstförbättrande operation av stämbandsförändringar
  • Septumplastikregistret
  • Kvalitetsregistret för tonsilloperation

Syftet med all registrering är att kontinuerligt mäta kvalitetsindikatorer inom ett stort område av vår verksamhet och att bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete baserat på registerdata. Effekter av förbättringsinsatser kan också följas i registren.

Registret drivs på uppdrag av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapporten hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!