5 december 2018

Psoriasis

Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)

Psoriasis betraktades tidigare enbart som en hudsjukdom men ses idag som en immunologisk systemsjukdom med inflammation i hud och leder. Nya forskningsrön visar att medelsvår till svår psoriasis är associerad med ökad risk för metalbolt syndrom och hjärt- kärlsjukdomar.

Psoriasis är en vanlig sjukdom med en prevalens på 2–3 . Vården av patienter med svår psoriasis kräver systembehandling med potenta läkemedel. Psoriasis medför en påverkan på livskvaliteten jämförbar med astma och insulinbehandlad diabetes.

Registrets syfte är att

  • utvärdera de systemiska läkemedlens effekt och säkerhet vid olika typer av psoriasis och i olika subpopulationer för att individualisera behandlingen
  • öka patientsäkerheten och bidra till kvalitetshöjning av vården genom att möjliggöra jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienterna med avseende på terapival och behandlingskontroll
  • göra jämförande analyser mellan nya biologiska läkemedel och redan etablerade behandlingsformer på ett systematiskt sätt för att uppnå optimal cost-benefit
  • återföra kunskapsvinsten till sjukvården
Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västerbottens läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!