22 januari 2018

Sköldskörtelkirurgi

Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA)

Registret syftar till att förbättra kvaliteten inom det medicinska området kirurgisk behandling av sjukdomar i sköldkörteln (thyroidea), parathyroidea (bisköldkörteln) och binjurar, såväl vad gäller diagnostik som operation och uppföljning.

Patientens självupplevelse av sjukdomen och den medicinska behandlingen är också av stort intresse. Registret stödjer klinisk forskning som ett bidrag till att förbättra framtida medicinsk behandling.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Endokrina organen

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!