8 augusti 2019

Sömnapné

Swedish Sleep Apnoea Registry – Svenska Sömnapnéregistret

Obstruktiv sömnapné (OSA) har rapporterats hos cirka 10 procent av kvinnor och 20 procent av män i åldern 30–60 år. OSA leder till sömnighet dagtid hos cirka 20 procent av patienter med måttlig till uttalad sjukdom, samt till trötthetsassocierade olyckor.

Hjärt- och kärlsjukdomar (hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom och stroke) är överrepresenterade. Den mekanistiska länken mellan OSA och dessa komplikationer utgörs av sömnfragmentering och nattlig hypoxi. OSA har kopplats till lokal kärlinflammation och dysfunktion, ökad autonom aktivitet, samt koagulationsstörning. OSA är starkt kopplat till det metabola syndromet.

OSA kan behandlas men gängse metoder tolereras inte alltid väl (cirka 50 procent följsamhet). CPAP-behandling innebär att en flödesgenerator och en näsmask används under sömn. Andra metoder omfattar bettskena och i vissa utvalda fall övre luftvägskirurgi.

Vi har uppskattningsvis totalt cirka 100 000 behandlade OSA‑patienter i landet. Totalkostnaden för OSA uppskattas till 200 miljoner kronor för CPAP-behandling och 120 miljoner kronor för bettskenor per år. Årsvolymen av nya CPAP i Sverige är cirka 15 000 fördelat på 40–50 förskrivare.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!