8 augusti 2019

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)

Registret har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll av vården av nyfödda barn. Målsättningen är att databasen ska kunna utgöra grund för långtidsuppföljning av olika riskgrupper. En sådan riskgrupp är för tidigt födda barn där det är särskilt viktigt med longitudinella data för att kunna återkoppla till obstetriskt och neonatalt utfall.

SNQ innehåller också tre sidoregister med fokus på särskilda problemområden inom neonatalvården:

  • SWEDROP innhåller information om barn som är för tidigt födda och som undersöks för retinopati.  Informationen beskriver näthinneförändringarnas omfattning och behandling.

  • SNQ Transport innehåller detaljerade uppgifter om barn som behöver transporteras mellan vårdenheter.

  • SNQ Uppföljning innehåller strukturerad, tvärprofessionell  information om den psykomotoriska utvecklingen hos barn med särskilt komplicerade tillstånd under neonatalperioden, där det kan finnas ökad risk för framtida funktionsnedsättning.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västerbottens läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!