Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Foto på Johan Herlitz 2017-08-25

    God hjärnfunktion hos riktigt gamla som överlever hjärts...

    Patienter över 90 år som fått hjärt-lungräddning på sjukhus och överlevt har oftast god hjärnfunktion. Det visar en ny studie från Svenska Hjärt­lungräddningsregistret. Men den svåra etiska frågan kvarstår: Ska man ge hjärt-lungräddning eller inte till mycket gamla och sjuka patienter?
  • Foto på Joakim Dillner 2017-08-22

    Alla behöver inte komma lika ofta till cellprovtagning

    För att förebygga livmoderhalscancer kallas landets alla kvinnor till cellprov vart tredje år från 23 års ålder. Nu visar forskning på registerdata att det för många skulle räcka med vart nionde år. Och att det går att identifiera en högriskgrupp som borde komma oftare än idag.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Presentationer

Årets kvalitetsregisterkonferens genomfördes den 9 nov. Utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter stod i fokus.

Rapport

Sammanfattning av satsningens fem år

Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.

TwitterSe fler