20 augusti 2019

Kontakt

Telefon

Växel: 08-452 70 00

E-post

kvalitetsregister@skl.se

Adress

Besök: Hornsgatan 20, Stockholm

Post: Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm

Medarbetare vid Stödfunktionen för
Nationella Kvalitetsregister

Porträtt av Karin Göransson

Karin Göransson, Samordnare
Strategiska frågor, Samverkansgruppen för kvalitetsregister,Expertgruppen, uppföljning och medelstilldelning.
08-452 78 87
karin.goransson@skl.se

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Lale Björne-Fergéus
Administratör
08-452 70 71
lale.bjorne-fergeus@skl.se

Ingela Larsen
Kommunikationsansvarig
08-452 72 21
072-999 24 24
ingela.larsen@skl.se

Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist
Forskning, Life-Science, industrisamverkan och internationella samarbeten
Strategiska frågor samt RCO i samverkan
08-452 77 72
petra.hasselqvist@skl.se

Porträtt av Björn Hultgren

Björn Hultgren
IT-strateg
08-452 77 83
bjorn.hultgren@skl.se

Porträtt av Tina Lidén Mascher

Kristin Asmundsson
Expertgruppen, hantering av ansökningar och ansökningssystem
08-452 77 93
kristin.asmundsson@skl.se

Porträtt av Jack Lysholm

Jack Lysholm
Forsknings- och utvecklingsfrågor
08-452 77 38
jack.lysholm@skl.se

Porträtt av Manólis Nymark

Manólis Nymark
Jurist
070-776 63 54
manolis.nymark@skl.se

Porträtt av Staffan Winter

Staffan Winter
Projektledare
Nationella programmet för datainsamling
08-452 77 32
staffan.winter@skl.se

Porträtt av Manólis Nymark

Anna Trinks
Strateg
072 88 99 173
anna.trinks@skl.se

 

Karin Sikström
Processtöd Samverkansgruppen
08 452 74 45
karin.sikstrom@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!