4 april 2017

Så är det organiserat

Förutom de Nationella Kvalitetsregistren finns flera grupper med olika funktioner, både nationella och regionala. Grupperna på nationell nivå är kopplade till satsningen som görs 2012–2016.

Nationell organisation

På nationell nivå finns en styrgrupp, en beslutsgrupp, en expertgrupp, ett kansli och tre referensgrupper. Alla är knutna till den överenskommelse som gjorts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten.

Styrgrupp

 • Agneta Karlsson, statssekreterare, socialdepartementet, ordförande
 • Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun
 • Björn Eriksson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
 • Agneta Jansmyr, regiondirektör, Jönköpings län
 • Hans Karlsson, avdelningsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Elin Swedenborg, kansliråd, socialdepartementet
 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Henrik Almkvist (adjungerad), chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Beslutsgrupp

Protokoll från beslutsgruppens möten

Expertgrupp

 • Johan Thor
 • Boel Andersson Gäre
 • Nina Nelson Follin
 • Olof Nilsson
 • Lena Gunningberg
 • Ami Hommel
 • Svante Lifvergren
 • Anders Edström

Presentation av expertgruppens medlemmar

Kansli

Kansliet, som är placerat på Sveriges Kommuner och Landsting, hanterar alla registrens redovisningar och ansökningar. Kansliet leder också ett antal nationella projekt, och håller i nationella träffar såsom Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på kansliet

Referensgrupper

Det finns tre referensgrupper kopplade till Nationella Kvalitetsregister.

 1. Patienter och brukare
  Företrädare för patient- och brukarorganisationerna.
 2. Forskning och innovationer
  Företrädare för akademierna, representanter för forskningsinstitut och företrädare för industrins branschorganisationer.
 3. Vårdens producenter
  Företrädare för företagare inom vård, tandvård och socialtjänst. Här finns också företrädarna för de fackliga organisationerna. Vårdföretagarna, inklusive tandvård, offentliga vårdproducenter samtliga företrädande arbetsgivarsidan.

Patienter och brukare

 • Personskadeförbundet RTP
 • Svenska Epilepsiförbundet
 • Svenska Migränförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • STROKE-Riksförbundet
 • Psoriasisföreningen
 • Prostatacancerförbundet
 • Riksförbundet Attention
 • ParkinsonFörbundet
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Riksförbundet för Social och mental hälsa
 • De hörselskadades riksförbund

Forskning och innovationer

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 • LIF
 • Sweden Bio
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
 • Akademierna GU, samordnare
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • Linköping universitet
 • Lunds universitet
 • Vinnova
 • Läkemedelsverket
 • Swedish Medtech

Vårdens producenter

 • Kommunal
 • Privattandläkarna
 • Psykologförbundet
 • Famna
 • Fysioterapeuterna
 • Läkarförbundet
 • Läkarförbundet
 • Vision
 • Landstingen som producent
 • Vårdförbudet
 • Vårdföretagarna
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!