13 februari 2018

Nationell organisation

Ny ledningsfunktion

Nationella Kvalitetsregisters har en ny ledningsfunktion som består av 7 ledamöter. Ledamöterna kommer från staten (3 st), huvudmännen (3 st), SKL (1 st).

Ledningsfunktionens ledamöter

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen är ett beredande organ till den nya ledningsfunktionen.

Samverkansgruppens ledamöter

Expertgrupp

Expertgruppen fungerar som beredande organ till Samverkansgruppen

Expertgruppens ledamöter publiceras inom kort.

Kansli

Kansliet, som är placerat på Sveriges Kommuner och Landsting, hanterar alla registrens redovisningar och ansökningar. Kansliet fungerar som beredande organ till ovanstående arbetsgrupper, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på kansliet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!