5 april 2018

Expertgrupp

Expertgruppen gör en bedömning av Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater utifrån de kriterier och riktlinjer som finns.

Expertgruppen fungerar som beredande organ till Samverkansgruppen.

Expertgruppens medlemmar

  • Ingmar Näslund - orförande för expertgruppen
  • Ami Hommel
  • Staffan Björck
  • Lars von Knorring
  • Eva Svahn
  • Johan Thor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!