23 juni 2020

Ledningsfunktion

Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion består av ledamöter från staten, huvudmännen och  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ordförande och sammankallande för den Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister är en representant från Huvudmännen.
Respektive part nominerar sina ledamöter för en 2-årsperiod med möjlighet till förlängning i maximalt 2 år till.

Sjukvårdshuvudmännen

 • Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
  Ersättare: Rickard Simonsson
 • Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
  Ersättare: Alf Jönsson
 • Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götaland
  Ersättare: vakant
 • Gabriella Mueller Prabin, Förvaltningschef Kumla kommun

Staten

 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
  Ersättare: Mona Heurgren
 • Björn Halleröd, Vetenskapsrådet
 • Cecilia Halle, Regeringskansliet
  Ersättare: Carl Nilsson

SKR

 • Fredrik Lennartsson, Avdelningschef Vård och Omsorg, SKR
  Ersättare: Mari Forslund, Sektionschef Vård och Omsorg, SKR

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!