12 november 2019

Ledningsfunktion

Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion består av ledamöter från staten, huvudmännen och  SKL.

Ordförande och sammankallande för den Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister är en representant från Huvudmännen. Respektive part nominerar sina ledamöter för en
2-årsperiod med möjlighet till förlängning i maximalt 2 år till.

Sjukvårdshuvudmännen

 • Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Jönköpings län - Ordförande
  Ersättare: Rickard Simonsson
 • Krister Björkegren, Regiondirektör region Östergötland, vice Ordförande
  Ersättare: Alf Jönsson
 • Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götaland
  Ersättare: vakant

Staten

 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
  Ersättare: Mona Heurgren
 • Björn Halleröd, Vetenskapsrådet
  Ersättare: Sandra Kleinau
 • Cecilia Halle, Regeringskansliet
  Ersättare: Carl Nilsson

SKL

 • Fredrik Lennartsson, Avdelningschef SKL
  Ersättare: Mari Forslund, Sektionschef SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!