29 januari 2020

Mötesdatum och protokoll 2019

Här finns årets mötesdatum för Ledningsfunktionen och Samverkansgruppen. De protokoll som läggs ut är från Ledningsfunktionen och Samverkansgruppen.

Ledningsfunktionen

21 februari
Beslut per capsulam
25 april
5 juni (per capsulam)
28 juni
13 september
17 oktober
10 december

Samverkansgruppen

Ordförande för Samverkansgruppen är Karin Göransson, Stödfunktionen.
18 januari
6-7 mars
3 april
8 maj
24 juni
10 juli (per capsulam)

30 augusti
3 oktober
21-22 november
11 december

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!