11 februari 2016

Nationell registerservice

Registerservice på Socialstyrelsen är en servicefunktion för statistikbeställare, forskare och de Nationella Kvalitetsregistren.

För kvalitetsregistren har Socialstyrelsen utvecklat en basservice för att förbättra registrens datakvalitet. Registren får genom denna service stöd med jämförelser av täckningsgraden med hälsodataregistren, underlagsstatistik samt vissa uppgifter ur dödsorsaksregistret.

Så kan registerservice ge stöd till de Nationella Kvalitetsregistren

Registerservice hjälper också till vid beställning av statistik eller individuppgifter för forskningsändamål.

Registerservice på Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!