12 november 2019

Nationell registerservice hos Socialstyrelsen

Registerservice på Socialstyrelsen är en servicefunktion för statistikbeställare, forskare och de Nationella Kvalitetsregistren.
I Registerservice uppdrag ingår även att rapportera till huvudmännen hur väl regionerna och privata vårdgivare rapporterar till både Nationella Kvalitetsregister och hälsodataregister.

Hos Registerservice får de Nationella Kvalitetsregistren hjälp med att förbättra datakvaliteten, bland annat genom att jämföra täckningsgraden med hälsodataregistren hos Socialstyrelsen.

Registren kan även få statistik och annan uppföljning av registrets population i sambearbetning med registren vid Socialstyrelsen, samt få uppgifter ur dödsorsaksregistret.

Registerservice ger även statistiskt och epidemiologiskt metodstöd, hjälper till att förbättra eller utveckla nya kvalitetsindikatorer och ger stöd till kvalitetsregister med en registerpopulation inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Så kan registerservice ge stöd till de Nationella Kvalitetsregistren

Registerservice hjälper också till vid beställning av statistik eller individuppgifter för forskningsändamål.

Registerservice på Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!