14 augusti 2018

Registercentrum

Registercentrum ger stöd till kvalitetsregistren vid start, utveckling och drift av register.
De ska också vara ett stöd i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten.

Syftet är också att öka samverkan och minska konkurrensen, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan register och registercentrum, samt tydliggöra hur samverkan med regionala cancercentrum ska se ut vad gäller stöd till kvalitetsregistren inom cancerområdet.

Registercentrumen har regelbundna möten för att diskutera strategiska områden där samverkan och erfarenhetsutbyte är viktigt för registerutvecklingen.

Läs mer om Registercentrumens stöd till kvalitetsregistren

Länkar till registercentrum

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!