30 januari 2020

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen är ett beredande organ till Ledningsfunktionen
för Nationella Kvalitetsregister.

Samverkansgruppens uppgift

Samverkansgruppen har bland annat i uppgift att:

 • Samordna samtliga Registercentrumorganisationer (RCO).
 • Tillsätta arbetsgrupper enligt den nationella överenskommelse med staten som finns
  för Nationella Kvalitetsregister.
 • Utveckla bedömningskriterier, principer för ekonomisk fördelning samt uppföljnings systemet.
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt användning av ekonomiska medel.
 • Stödja de nationella programområdena, inom kunskapsstyrningen. uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister inom sina områden.
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor inom området för Nationella Kvalitetsregister.

Expertgruppen fungerar som beredande organ till Samverkansgruppen.

Ledamöter

Representanter för Registercentrumorganisationerna (RCO) samt hälso- och sjukvårdshuvudmännen:

 • Ulrika Frithiofsson, chef Registercentrum i Västra Götaland
 • Jonas Oldgren, chef Registercentrum Uppsala (UCR)
 • Arvid Widenlou Nordmark, Registersamordnare RCC

Representanter för staten:

 • Anna Bennet Bark, enhetschef vid enheten för statistikservice vid avdelningen för register och statistik, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Representanter för Nationella kvalitetsregister:

 • Bo Norrving, registerhållare för RiksStroke
 • Lars Enochsson, Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Ordförande för Samverkansgruppen:

 • Karin Göransson, Samordnare, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!