23 februari 2018

Nulägesrapport 2017

För varje år under satsningen sammanställde kansliet för Nationella Kvalitetsregister en rapport för att visa det arbete som gjorts under året, och hur långt man kommit i att nå de mål som är uppsatta för hela satsningen på Nationella Kvalitetsregister.

Nulägesrapportens omslag 2016

Årets nulägesrapport är den femte av de årliga rapporter som publicerats under satsningen, och som beskriver aktiviteterna under året. Effektmålen som satts upp har till övervägande delar uppnåtts. Aktiviteterna under det sista året har handlat om fortsatt arbete med att utveckla kvaliteten i registren och deras användning. 

Genom satsningen har ytterligare steg tagits för att alla kvalitetsregister ska hålla den professionella standard som fordras för att de ska nå sin fulla potential. Inför framtiden gäller det att vidmakthålla och fortsätta detta arbete. Likaså att tillsammans med patienterna fortsätta arbeta med att registren fångar resultatet av vården ur patientens perspektiv.

Nulägesrapport 2017 (pdf, nytt fönster)

"Ett varmt tack till er alla som med kompetens och engagemang bidragit till att kvalitetsregistren idag är en självklar källa till kunskap om den svenska hälso- och sjukvården."

Karin Christensson, chef för kansliet för Nationella Kvalitetsregister

Sammanfattning i siffror

  • 74 procent av registern har en täckningsgrad över 80 procent.
  • 38 procent av registren har en täckningsgrad över 95 procent.
  • 48 register visar indikatorer på Vården i siffror, och där finns sammanlagt 435 indikatorer.
  • 99 procent av registren har data tillgängligt online för verksamheterna.
  • 97 procent av registren med täckningsgrad över 80 procent har öppen redovisning.
  • 91 procent av registren samverkar med patientrepresentanter på något sätt.
  • 93 procent av registren har patientrapporterade mått.
  • 21 register har integration med journalsystem.
  • Antalet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ökat med 383 procent (2015).

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!