Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

I fokus

Konferens Kvalitetsregister för forskning 2021

Den 5 maj 2021 anordnas konferensen Kvalitetsregister för forskning. Ta del av programmet och passa på att anmäla dig redan nu!

Kvalitetsregister för forskning 2021

Strategi för registerplattformar

Ett arbete har inletts med att ta fram en strategi för registerplattformar samt en plan för genomförande. Projektet kommer att genomföras under det första halvåret 2021.

Strategi för registerplattformar