Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

    Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister publicerar en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.
  • Guide ska underlätta arbetet inom överenskommelsen med industrin

    En partsgemensam samarbetsgrupp har tillsatts inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister. Uppdraget är att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen samt att ta fram en guide.

I fokus

Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Nästa tillfälle som webbinariet erbjuds är den 3 december.

Webbinarium Att forska på kvalitetsregister 

Ramverk för statistisk analys

Registercentrumorganisationen har tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella Kvalitetsregister. Målet är att stödet till målgrupperna ska vara mer enhetligt och lättillgängligt.

Ramverk för statistisk analys av data i Nationella Kvalitetsregister

TwitterSe fler - senaste nytt om NKR