Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Guide för samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

    Nu finns en Guide i form av en visualiserad process som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Guiden är ett stödmaterial som riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag inom Life Science - industrin.
  • Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

    Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har genomfört ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Se inspelningen av webbinariet här.

I fokus

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Här får du grundläggande kunskaper om bland annat roller och ansvar, juridik och kvalitetsregisterorganisationen. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter.

Webbutbildning Nationella Kvalitetsregister

Strategi för registerplattformar

Ett arbete har inletts med att ta fram en strategi för registerplattformar samt en plan för genomförande. Projektet kommer att genomföras under det första halvåret 2021.

Strategi för registerplattformar