Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Guide ska underlätta arbetet inom överenskommelsen med industrin

    En partsgemensam samarbetsgrupp har tillsatts inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister. Uppdraget är att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen samt att ta fram en guide.
  • Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

    Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Nästa tillfälle som webbinariet erbjuds är den 3 december.

I fokus

Ramverk för statistisk analys

Registercentrumorganisationen har tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella Kvalitetsregister. Målet är att stödet till målgrupperna ska vara mer enhetligt och lättillgängligt.

Ramverk för statistisk analys av data i Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

Se webbinariet från den 11 september om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Webbinarium om strategisk inriktning för informationsförsörjning

TwitterSe fler - senaste nytt om NKR