Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

I fokus

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2021

SKR och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2021.

Överenskommelsen omfattar totalt 186,75 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 86,75 miljoner kronor.

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2021

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Ta del av webbutbildningen som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

TwitterSe fler - senaste nytt om NKR