22 maj 2018
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Dokumentation från kurser och konferenser

Här hittar du presentationer och filmade föreläsningar från tidigare evenemang.

Forskningskonferens 2018
För att stimulera till ökat användande av kvalitetsregistren i forskningen anordnas årligen en konferens för kvalitetsregisterforskare.

Conference in nordic collaboration on registries 2017
Experience from collaborations and benchmarking on registries in the Nordics.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017
Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte och inspiration för dig som vill utveckla kvalitetsregister.

Rundabordsmöten
På Rundabordsmötena får registerhållare tillfälle att diskutera aktuella frågor kring kvalitetsregister, utbyta erfarenheter och få information om vad som pågår på nationell nivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!