Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Framflyttad: Kvalitetsregister för forskning 5 maj 2021

Som konsekvens av arbetet med att förhindra smittspridning av covid19, Corona, har 2020 års forskningskonferens flyttats fram ett år.

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Observera att du behöver göra en ny anmälan, även om du varit anmäld till konferensen 2020.

Uppdaterad information hos Läkemedelsakademin.

Anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!