Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Framflyttad: Nationell utvecklingskonferens 2020 Hälsa Vård Omsorg

I november 2020 arrangerar SKL den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg.

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa, vård och omsorg är en ny mötesplats för alla som jobbar med hälso- och sjukvård och omsorg, i regioner och kommuner.

Syftet är att deltagare, föreläsare och experter tillsammans ska bidra till den verksamhetsutveckling och nya arbetssätt som behövs för att klara framtidens välfärd.

Målet är konkret kunskap och idéer som leder till faktisk förbättring och förändring, och där samarbete över organisationsgränser är en nyckel till framgång. Det handlar bland annat om hur vi tillsammans kan öka patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet och dessutom klara kompetensförsörjningen.

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg är ett forum för alla som vill vara med och skapa framtidens välfärd – en plats att lära av andra och varandra, få inspiration och hitta kraft för förbättringar där vi använder bästa tillgängliga kunskap och mest effektiva arbetssätt.

Håll dig uppdaterad om det senaste när det gäller den Nationella utvecklingskonferensen! Prenumerera på konferensens nyhetsbrevsutskick!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!