Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella nvalitetsregistren?

Den 16 april anordnas en digital halvdagskonferens. Fokus för konferensen är hur Patientrapporterade utfallsmått (PROM) kan användas för att beakta patienternas perspektiv och förbättra hälso- och sjukvården.

Anmälan

Under konferensen presenteras erfarenheter från insamlingen av EQ-5D inom de Nationella Kvalitetsregistren.

Huvudtalare är Joanne Greenhalgh, professor i tillämpad socialforskningsmetodik vid University of Leeds i Storbritannien. Hon har studerat användningen av PROM inom hälso- och sjukvård och publicerat ett stort antal artiklar inom området.

Konferensen arrangeras av QRC Stockholm, Region Stockholm och Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner.

Program och anmälan på QRC Stockholms webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!