10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Boken om kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Författarna till boken är alla välkända inom svensk hälso- och sjukvård och delar med sig av hur kvalitetsregister kan användas till förbättringsarbete, forskning och kunskapsstyrning.

Boken har tagits fram för att ge en introduktion till kvalitetsregister och beskriva deras förutsättningar och möjligheter för att skapa vård i världsklass. En lärobok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning

Boken beskriver också hur kvalitetsregistren ligger till grund för forskning och vad man som enskild medarbetare behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer. Ett kapitel tar upp hur patienter involveras i registerarbete och andra belyser vikten av god datakvalitet och att det juridiska regelverket kring kvalitetsregister följs.

Boken ges ut av Karolinska Institutet University Press och kan köpas genom dem eller via vanliga bokhandlare.

Läs mer och beställ boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!