14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Dagens Medicin uppmärksammar projekt om primärvårdsdata

I artikeln ”Nationella primärvårdsdata i startgroparna” (Dagens Medicin 2015-11-04) skriver vetenskapsreportern Amina Manzoor att ett nytt system för nationell uppföljning av kvalitetsdata i primärvården är på väg att bli verklighet.

Den nationella funktionen som ska kunna ta emot, hantera och återkoppla aggregerade data, är tänkt att vara igång redan till årsskiftet, skriver Manzoor. Även om planen från början var ett traditionellt kvalitetsregister, valde man istället att låta systemet hämta aggregerade uppgifter direkt från patienternas journaler och vid behov även från andra register enligt en nationell standard.

Bild som visar artikel i Dagens Medicin 2015-11-04 om Nationella primärvardsdata

Dagens Medicin 2015-11-04.

Sören Berg, processledare vid kansliet för Nationella kvalitetsregister, framhåller att ”systemet utgår från uppgifter som vi redan i dag registrerar och gör något klokt av dem”. På det sättet går det att kringgå problem med integritetsfrågor och hantering av alltför stora datavolymer. Med hjälp av en nationell databas bestående av aggregerade data, kan genomsnittsvärden tas fram, så att vårdcentralerna har möjlighet att se hur de ligger till i förhållande till resten av landet.

Förslaget till det nationella systemet har tagits fram av en arbetsgrupp som styrts av Svensk förening för allmänmedicin, Fysioterapeuterna, Distriktssköterskeföreningen och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Projektet finansieras av statens och landstingens satsning på Nationella Kvalitetsregister.

Läs hela artikeln i Dagens Medicin nr 45, 2015-11-04

Nationella primärvårdsdata i startgroparna

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!