22 maj 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Färre VAB-dagar med rätt operationsmetod

Antal VAB-dagar blir lägre vid val av rätt metod för halsmandeloperation på barn. Sambandet syns tydligt i ny forskning som gjorts på kvalitetsregisterdata. Både barnen och samhället vinner på att den bästa metoden används.

Foto på Gunnhildur Gudnadottir

Gunnhildur Gudnadottir

Operation av halsmandlarna (tonsiller) är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. Det kan göras med två olika metoder. Vid tonsillektomi tas de bort helt och hållet, med tonsillotomi avlägsnas delar av dem. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar i en ny studie att samhället gör stora ekonomiska vinster om den senare används vid vissa typer av besvär.

Två VAB-dagar färre

Tidigare registerstudier har visat på kraftigt minskad risk för blödningar då man tar bort delar av tonsillerna i stället för hela.

– Vår studie visar att också samhället tjänar mycket på att den metoden används. Antal VAB-dagar blir två färre för varje operation eftersom barnen har mindre smärta och hämtar sig snabbare efteråt, berättar Gunnhildur Gudnadottir, vårdenhetsöverläkare vid öron-, näsa-, halskliniken vid Sahlgrenska, som lett studien.

Tusentals barn i Sverige opereras årligen för besvär med snarkning och andningsuppehåll i sömnen som orsakas av förstorade tonsiller. Problemen uppkommer vanligen när barnen är mellan tre och åtta år då halsmandlarna växer till sig. Barnen får tydligt försämrad livskvalitet. De sover dåligt på nätterna och blir ofta trötta och irriterade på dagarna. Det finns också risk att tillväxten hämmas eftersom de inte får i sig tillräckligt med näring.

Smart kombination av data

Genom att kombinera data från Tonsilloperationsregistret och Försäkringskassan har forskarna undersökt hur många VAB-dagar föräldrar tagit ut i förhållande till operationsmetod. För att få göra detta krävs godkänd etikansökan hos en etikprövningsnämnd. I studien ingår 3 510 patienter.

– Via barnens personnummer kunde vi komplettera registerdata med information från Försäkringskassan om hur många dagar deras föräldrar varit hemma för vård av sjuka barn, säger Gunnhildur Gudnadottir.

Besparing på 40 miljoner kronor

Forskarna använde befintlig statistik över medellöner och produktionskostnader i Sverige och beräknade en genomsnittlig så kallad indirekt kostnad för frånvaro per dag. Räknat på alla operationer under ett år skulle besparingen att använda tonsillotomi för besvär vid snarkning hos barn kunna vara cirka 40 miljoner kronor.

– Det finns oftast ingen anledning att ta bort hela tonsillerna på barn som drabbats av denna typ av besvär. Genomförda studier på registerdata visar att fler barn borde behandlas med tonsillotomi. Det är bäst för barnen. Vi visar att det gäller också för samhället i stort, avslutar Gunnhildur Gudnadottir.

Eva Fohlstedt
Tf kommunikatör, QRC Stockholm

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!