26 april 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Framtidens kvalitetsregister diskuterades på konferens

Våra Nationella Kvalitetsregister behöver användas mer för förbättringsarbete i vården. Resultat från kvalitetsregistren behöver också ingå i de kunskapsstöd som guidar vårdpersonal när de möter patienterna. Detta var två återkommande teman på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 12 april.

Konferensen med över 800 deltagare hölls på Svenska Mässan i Göteborg. Statssekreterare Agneta Karlsson sa i sitt öppningsanförande att kvalitetsregistren länge har varit en stolthet för Sverige. Den särskilda satsningen som pågått 2012-2016 har lett till stora framsteg.

– Det här är fantastiskt roliga resultat samtidigt som vi ser att det finns en hel del utmaningar. Hur kan vi på ett ännu bättre sätt ta tillvara registrens resultat för att få till förbättringar i vården? Där finns fortfarande väldig mycket kvar att göra, sa Agneta Karlsson.

Hon förklarade att finansieringen 2017 kommer ligga på en lägre nivå och ingå i en mer förvaltande och långsiktig struktur.

– Exakt vad den nivån landar på får vi se, men staten och sjukvårdshuvudmännen är självklart överens om att vi ska fortsätta ta ett stort ansvar tillsammans.

Huvudtalare från USA

Konferensens första huvudtalare var Brent James från Salt Lake City i USA. Han är högst ansvarig för kvalitetsarbetet på den amerikanska sjukvårdskoncernen Intermountain Healthcare som av Barack Obama pekats ut som ett föredöme när det gäller kvalitet. Brent James har haft kontakt med det svenska sjukvårdssystemet under decennier och han började med att klargöra att detta haft stor betydelse för utvecklingen av Intermountain.

Brent James föreläser på Kvalitestregisterkonferensen 2016.

Brent James på Kvalitestregisterkonferensen.

– Jag har lärt mig väldigt mycket av er under åren som gått.

Han fortsatte med att redogöra för hur Intermountains kvalitets- och styrsystem är uppbyggt. Bland annat berättade han att det finns evidensbaserade riktlinjer för alla viktigare vårdprocesser. Dessa riktlinjer revideras kontinuerligt med ledning av data från register som avspeglar patienternas hela väg genom vårdprocesserna.

Kvalitetsregister och kunskapsstöd

Mot slutet av konferensen hölls ett seminarium om kvalitetsregistrens roll i framtidens svenska kunskapsbaserade vård. Där deltog bland andra Bodil Klintberg på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi behöver Brentifiera oss, sa Bodil Klintberg, menande att kvalitetsregistren behöver integreras i ett system där kunskapsstöd ständigt revideras med ledning av de erfarenheter som görs i vården.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!