20 oktober 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Guide ska underlätta arbetet inom överenskommelsen med industrin

En partsgemensam samarbetsgrupp har tillsatts inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister. Uppdraget är att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen samt att ta fram en guide.

Guiden blir ett komplement till överenskommelsen för att underlätta det praktiska arbetet. Samarbetsgruppen består av representanter från SKR, LIF, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech.

- Ett första steg i arbetet blir att kartlägga processen för industrisamverkan från start till mål på ett överskådligt och tydligt sätt, säger Petra Hasselqvist, strateg vid Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR.

- Kartläggningen ska vara klar till jul och ligger till grund för det fortsatta arbetet med guiden, fortsätter hon.

Överenskommelse med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Överenskommelse med industrin

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!