14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

IT i vården-pris för överföring av journaler till kvalitetsregister

Tidningen Dagens Medicins prestigefyllda IT i vården-pris, Juryns pris, har tilldelats Kirurgiska kliniken i Region Örebro län. De får priset för arbetet med strukturerad vårddokumentation som överförs till kvalitetsregister.

Vinnarna av årets It i vården-pris, Britt Marie Horttana och Göran Wallin från Kirurgiska kliniken i Region Örebro Län.

Britt Marie Horttana och Göran Wallin.

– Det är roligt att bli uppmärksammad för den lösning med automatisk överföring från den strukturerade journalen som Region Örebro län har till kvalitetsregister. Den här lösningen frigör tid för den personal som tidigare matat in uppgifterna,
säger Britt Marie Horttana, projektledare, Regionservice IT.

Den lösning som används i Region Örebro län är enligt den metod som arbetats fram inom Nationella programmet för datainsamling (NPDi), som ska förenkla datainsamling till kvalitetsregister och begränsa dubbelregistrering.

– Priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete för att underlätta insamlingen av data till kvalitetsregistren, säger Staffan Winter som är projektledare för Nationella programmet för datainsamling.

Juryns prismotivering

”Årets pristagare utvecklat en modell för strukturerad journalinformation som löser många av de IT-problem som sjukvården brottas med i vardagen. De strukturerade journalmallarna möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister, kunskapsstyrning genom integrering av vårdprogram och kontinuerlig uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. En genomtänkt och föredömlig implementering av det nationella e-hälsoarbetet på kliniknivå till stor nytta för både verksamhet och patienter.”

Lena Forsman
Kommunikatör, Nationella Kvalitetsregister

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!